Valsts kompensācijas kalkulators

Valsts kompensācija ir likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteikta summa, ko izmaksā cietušajam. Šī summa tiek piedzīta no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja. Vai vēlaties saņemt valsts kompensāciju?